Wyniki rekrutacji (lista zakwalifikowanych)

Oddział przedszkolny

klasa 1

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej
w roku szkolnym 2020/2021

1. Harmonogram rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.

2. Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.

3. Uchwała Nr XXXIII/198/2017 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 22 lutego 2017r. w  sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce.

4. Zarządzenie Nr 10/20 Burmistrza Bełżyc z dnia 30 stycznia 2020 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Załącznik Nr 1 - oświadczenie o uczęszczaniu starszego dziecka do przedszkola.

6. Załącznik Nr 2 - oświadczenie o zatrudnieniu rodziców.

7. Załącznik Nr 3 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

8. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.

9. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

10. Potwierdzenie woli kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym.

W związku z zamknięciem szkoły spowodowanym epidemią  koronowirusa dokumenty pobieramy ze strony internetowej  i przesyłamy na adres mailowy spmatczyn@wp.pl

Istnieje możliwość przesłania wniosku o przyjęcie do szkoły w wersji do edycji na komputerze. Można je pobrać poniżej:

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Potwierdzenie woli kontynuacji nauki w oddziale przedszkolnym

Proszę uzupełnić, zapisać i wysłać na adres: spmatczyn@wp.pl 

W razie jakichkolwiek pytań proszę je kierować pod numer telefonu: 517-545-492

(telefon w szkole nie odpowiada ponieważ szkoła jest nieczynna)

Jeśli ktoś nie jest w stanie pobrać i uzupełnić dokumentów na komputerze proszony jest o czytelne wypełnienie i wyraźne zdjęcie lub skan na adres: spmatczyn@wp.pl

81 517 38 54

©2019 by Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I. Proudly created with Wix.com