W związku z zakończeniem rekrutacji podstawowej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I informuje

o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022r. 

Termin rekrutacji uzupełniającej: od dnia 12 kwietnia do 16 kwietnia 2021 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------