top of page
Rekrutacja-na-1.jpg

HARMONOGRAM REKRUTACJI na rok szkolny 2023/2024

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klasy I szkół podstawowych.

Zarządzenie Burmistrza Bełżyc

 

Dokumenty do pobrania

 

Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola 

Oświadczenie woli kontynuowania edukacji w oddziale przedszkolnym

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zatrudnieniu

Załącznik nr3 - Oświadczenie o samotnych wychowywaniu dziecka

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I

​Składanie dokumentów

 

Elektronicznie - na adres: spmatczyn@wp.pl*

Osobiście - w szkole od poniedziałku do piątku w godz. 8-14

Listownie - przesyłając zgłoszenie na adres:

 

Szkoła Podstawowa

im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie

Matczyn 9;

24-200 Bełżyce

 

* dokumenty składane elektronicznie muszą być czytelnie zeskanowane,

ich oryginały trzeba donieść osobiście w późniejszym terminie

bottom of page