Historia Szkoły Podstawowej w Matczynie.

     Pierwszej próby opisania historii dokonano w 1919 roku. Dokumentacja ta to arkusz ocen pozostający w szkole do dziś. Wróćmy do wspomnień z przeszłości. Naukę zorganizował nauczyciel, który dotarł do Matczyna w mundurze żołnierza polskiego. Założył szkołę i przebywał tu przez dwa lata. Nazwiska nikt nie pamiętał. Szkoła mieściła się w organistówce. Następnie została przeniesiona do "czworaków" dworskich. Znane jest nazwisko tylko jednej nauczycielki pracującej w latach 1923-1924. Była to pani Ligocka, siostra miejscowego właściciela majątku. W 1923 roku wieś otrzymała od właściciela majątku działkę o powierzchni 10 arów, na której pobudowano małą, drewnianą szkołę. Okres początku istnienia szkoły można nazwać "legendą", został bowiem odtworzony głównie na podstawie opowiadań.

     Kiedy w 1939 roku wybuchła II wojna światowa z zapisu w kronice wynika, ze szkoła nadal funkcjonowała. Prowadziła ją pani Eugenia Rachwalska. Liczba uczniów wahała się od osiemdziesięciu jeden do dziewięćdziesięciu jeden. Podczas wojny szkoła zajmowała jedną izbę, w której uczyły się cztery oddziały. Zajęcia odbywały się w klasach łączonych. Po zakończeniu wojny kierownikiem szkoły była nadal pani  Eugenia Rachwalska. Współpracowała z nią pani Barbara Łyczkowska. Utworzona została klasa V. Wynajęta została na wsi izba lekcyjna i jak zostało w kronice zapisane: Szkoła wkracza w nowy etap swojego rozwoju, zgodny z założeniami szkolnictwa w Polsce Ludowej.

     Dalsze losy dotyczą lat: 1954-1958. Pani Alicja Mierzwińska zostaje mianowana na stanowisko dyrektora przez Komitet Powiatowy PZPR w Bełżycach, wbrew jej woli. Prace w szkole rozpoczęła z trzema innymi nauczycielkami: panią Marią Nagnajewicz, panią Leokadią Jastrzębską i panią Honoratą Szubertowską. Dalsze losy szkoły zapisane są przez panią Leokadię Wójcik w dniu: 12 października 1956 roku do Matczyna przybywa z Granic wraz z mężem, również nauczycielem. Do prowadzenia zajęć przygotowana była tylko jedna izba, w której pracować miało czworo nauczycieli ucząc siedem klas. Pani Leokadia zwróciła się o pomoc do Komitetu Rodzicielskiego i wkrótce wynajęto trzy sale lekcyjne.

     W roku 1956 powstaje Komitet Budowy Szkoły w Matczynie, który wystosował pismo w sprawie przydzielenia działki ziemi pod budowę szkoły.   W roku szkolnym 1957/58 uzyskano plac pod budowę szkoły, wydzielony z Państwowego Domu Opieki w Matczynie. Mieszkańcy postanawiają dobrowolnie się opodatkowali na rzecz budowy szkoły. Komitet zbiera już pieniądze - napisała pani Leokadia Wójcik.

   

tło_historia.png