Nowa Szatnia


Dla naszych obecnych i przyszłych uczniów wyremontowaliśmy pomieszczenie na szatnię. Dzięki środkom od Rady Rodziców i Sołectwa zostały zakupione matalowe szafki. Od dziś każdy uczeń może zostawić ubrania, książki i przybory szkolne w indywidualnej szafce. Dzięki temu możemy wyeliminować nadmierne obciążenia uczniów i zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole.


454 wyświetlenia

81 517 38 54

©2019 by Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I. Proudly created with Wix.com