top of page

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW

W bieżącym roku składka na RR wynosi 50 zł za pierwsze dziecko, za drugie 40 zł, za trzecie 30 zł, kolejne dziecko uczące się w naszej szkole zwolnione jest z wpłaty.

Składkę na RR rodzic dokonuje przelewem na konto Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Matczynie.

Numer konta Rady Rodziców:

98 8733 0009 0017 2491 2000 0010

Przy płatności na konto RR należy dokonywać z dopiskiem

                              wpłata na poczet Rady Rodziców + imię i nazwisko dziecka oraz klasa

bottom of page