top of page

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY "ZABAWA SZTUKĄ"


Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie została oficjalnie zakwalifikowana do IV edycji ogólnopolskiego Projektu "ZABAWA SZTUKĄ". Projekt ten jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 tj.:

"Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy (...)".

Założenia projektu:

- wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży,

- odkrywanie uczniowskich talentów,

- budowanie więzi w grupie,

- rozwijanie wiary we własne możliwości,

- współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, artystami, branie udziału w wyjściach

i wycieczkach związanych z tematyką dotyczącą projektu,

- kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki,

- udział w akcjach propagujących działalność twórczą,

- rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Projekt realizowany będzie w klasie VII od 01.09.2023 do 31.05.2024. Zadania projektowe będą wykonywane podczas lekcji plastyki pod kierunkiem pani Justyny Krenz.


21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page