Komunikat MEN

Okres zawieszenia działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej jednostek oświaty został wydłużony do 10 kwietnia. W związku z tym przygotowane zostaną nowe rozwiązania dotyczące działalności szkół i placówek w okresie zawieszenia, na podstawie rozporządzenia MEN regulującego te kwestie. Zaczną obowiązywać od 25 marca 2020 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Burmistrza Bełżyc

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Bełżyce

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce, zgodnie z § 18  ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w związku z sytuacją sanitarno – epidemiologiczną związaną z koronawirusem (COVID-19) podjąłem decyzję o zawieszeniu zajęć – dydaktycznychi opiekuńczo - wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych z terenu gminy Bełżyce od dnia 11.03.2020 r. (środa) do 13.03.2020 r. (piątek). Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Proszę o zachowanie spokoju i podstawowych zasad higieny zalecanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną.

Burmistrz Bełżyc
/-/
Ireneusz Łucka

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Link do pełnej wersji komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komunikat Burmistrza Bełżyc (11.03.2020r.)

W związku z zagrożeniem koronawirusem, szkoły i przedszkola w Gminie Bełżyce są w dniu dzisiejszym zamknięte.

 

Dziś zostanie podjęta decyzja odnośnie zajęć w kolejnych dniach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Burmistrza Bełżyc

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim w Szpitalu Powiatowym im. Dr W. Oczki w Bełżycach. Pacjent pochodzi z Niedrzwicy Dużej i jest w stanie stabilnym. Szpital postępuje zgodnie z procedurami. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego chory ma zostać przetransportowany do oddziału zakaźnego w Lublinie.

 

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

 

Jeśli możecie Państwo pozwolić sobie na nieobecność dzieci w placówkach oświatowych to proszę o rozważenie takiej możliwości.

 

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami m.in.: Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Szpitalem oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

 

 

Jutro o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, o decyzjach tam wypracowanych zostaniecie Państwo poinformowani niezwłocznie.

 

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostały odwołane wszystkie spotkania i imprezy tj. Sesja Rady Miejskiej (środa), Kabareton (piątek), Halowy Turniej Piłki Nożnej (sobota-niedziela) oraz wszystkie zajęcia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, Na chwilę obecną, w związku z pojedyńczym przypadkiem koronawirusa w szpitalu w Bełżycach, sztab kryzysowy nie dostrzega zagrożenia. W związku z tym, na podstawie informacji przekazanej przez zastępcę Burmistrza Bełżyc Pana Ryszarda Biernackiego, informuję, że w dniu jutrzejszym zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Decyzję o nie posyłaniu dziecka do szkoły pozostawiam Państwu. O wszystkich decyzjach Burmistrza Bełżyc Ireneusza Łucki oraz służb (m.in.: Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkirgo Centrum Zarządzania Kryzysowego, Szpitala oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie) będziecie Państwo na bieżąco informowani. Proszę śledzić komunikaty na stronie i facebooku szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Anna Adamczyk

81 517 38 54

©2019 by Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Operacji Most I. Proudly created with Wix.com