Rok szkolny 2019/2020       Szkoła Podstawowa w Matczynie 24-200 Bełżyce | Tel 81 517 38 54

Historia szkoły

Szkoła w Matczynie istnieje od 1918 roku. Zorganizował ją nauczyciel, który dotarł do Matczyna w mundurze żołnierza polskiego. Założył szkołę i przebywał tu przez dwa lata. Nazwiska nikt nie pamiętał. Szkoła mieściła się w organistówce. Następnie została przeniesiona do "czworaków" dworskich. Znane jest nazwisko tylko jednej nauczycielki pracującej w latach 1923-1924. Była to pani Ligocka, siostra miejscowego właściciela majątku.

W 1923 roku wieś otrzymała od właściciela majątku działkę o powierzchni 10 arów, na której pobudowano małą, drewnianą szkołę. Okres początku istnienia szkoły można nazwać "legendą", został bowiem odtworzony wyłącznie na podstawie opowiadań.

Udokumentowana historia szkoły rozpoczyna się od roku szkolnego 1924/25. Dokumentacja ta (arkusze ocen) pozostaje w szkole do dziś.

W 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Z zapisu w kronice wynika, ze szkoła w tym czasie funkcjonowała. Prowadziła ją pani Eugenia Rachwalska. Liczba uczniów wahała się od 81 do 95. Podczas wojny szkoła zajmowała jedną izbę, w której uczyły się cztery oddziały. Zajęcia odbywały się w klasach łączonych. Po zakończeniu wojny kierownikiem szkoły była nadal pani  E. Rachwalska. Współpracowała z nią pani Barbara Łyczkowska. Utworzona została klasa V. Wynajęta została na wsi izba lekcyjna i jak zostało w kronice zapisane: Szkoła wkracza w nowy etap swojego rozwoju, zgodny z założeniami szkolnictwa w Polsce Ludowej. Dalsze losy szkoły dotyczą lat: 1954-58. Pani Alicja Mierzwińska zostaje mianowana na stanowisko dyrektora przez Komitet Powiatowy PZPR w Bełżycach, wbrew jej woli. Prace w szkole rozpoczęła z trzema innymi nauczycielkami: pania Marią Nagnajewicz, panią Leokadią Jastrzębską i panią Honoratą Szubertowską.

W roku szkolnym 1955/56 mieszkaniec wsi pan Jęczeń rezygnuje z wynajmowania izby lekcyjnej. W szkole znajdują się tylko dwie izby lekcyjne.

Dalsze losy szkoły zapisane są przez panią Leokadię Wójcik w dniu: 12 X 1956r. Do Matczyna przybywa z Granic wraz z mężem, również nauczycielem. Do prowadzenia zajęć przygotowana była tylko jedna izba, w której pracować miało czworo nauczycieli ucząc siedem klas. Pani Wójcik zwróciła się o pomoc do Komitetu Rodzicielskiego. Wkrótce wynajęto trzy sale lekcyjne.

W roku szkolnym 1957/58 uzyskano plac pod budowę szkoły, wydzielony z Państwowego Domu Opieki w Matczynie (wcześniej majątek Ligockich). Wybrano Komitet Budowy Szkoły. Mieszkańcy dobrowolnie się opodatkowali na rzecz budowy szkoły. Komitet zbiera już pieniądze - napisała pani Leokadia Wójcik.

Kolejne odnotowane wydarzenia to zapis dotyczący otwarcia nowego budynku szkoły, dokonany w kronice przez ówczesnego kierownika Tomasza Kasperskiego: Był dzień 15 stycznia 1963 roku, gdy po raz pierwszy zadźwięczał dzwonek zwołujący młodzież szkolną rozpoczynający naukę w nowym budynku szkolnym.

Tym wydarzeniem kończą się  wszystkie zapisy kronikarskie dotyczące tej odleglejszej historii szkoły. Ostatnia dostępną, prowadzoną również aktualnie jest kronika założona w 1989 roku.

Szkoła Podstawowa w Matczynie jest pełną szkołą wiejską, leżącą przy trasie Lublin-Opole Lubelskie w odległości 20 km od Lublina z jednej strony i 5 km od Bełżyc z drugiej. Szkoła liczy 7 oddziałów; 6 klas od I do VI i oddział przedszkolny. Uczęszczają do niej uczniowie z Matczyna, Wojcieszyna, Zosina, Stasina i Podola.

Do tradycji szkoły należy: przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności uczniowskiej, zabawa andrzejkowa, mikołajki, opłatek na sali gimnastycznej, zabawa choinkowa, poczta walentynkowa, uroczystości szkolne z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Strażaka, Dnia Dziecka, Akcja "Most 1", pożegnanie absolwentów klas szóstych.

Dyrektorami szkoły w ostatnim półwieczu byli: Jadwiga Mogielnica (1950), Henryk Saba (1950-1954), Alicja Mierzwińska (1954-1956), Leokadia Wójcik (1956-1960), Tadeusz Konieczny (1960-1961), Tomasz Kasperski (1961-1967), Stanisław Szwed (1967-1970), Helena Marek (1970-1976), Krystyna Ryba (1976-1977), Magdalena Nieradko (1977-2003), Marta Och (2003-2012), Ewa Szwajgier (2012 i nadal).

 

Z życia szkoły

 

 

 

Galeria

Kontakt


Wyświetl większą mapę

Szkoła Podstawowa w Matczynie
24-200 Bełżyce

Tel 81 517 38 54